Våra projekt

Vi planerar och projektleder för framtiden. Som projektägare är vi unika. Bredden, erfarenheten och kompetensen i bolaget ger tillsammans med affärsmodellen en djup förståelse för projekten. Ofta arbetar vi med en helhetslösning där vi samordnar och ansvarar för allt ifrån tidiga skeden med idéer och detaljplanearbete till färdigställande. Lokal närvaro är för oss en framgångsfaktor för lönsamma och kvalitativa projekt. I flera projekt tar vi även vidare ansvaret efter färdigställandet som fastighetsförvaltare. Vårt mål är ett långsiktigt, hållbart projekt.