Vällingby parkstad

Vällingby Parkstad kallas området där Vattenfall tidigare hade sitt Nordenkontor. De gamla byggnaderna uppförda mellan 1957 och 1965 är välkända landmärken, älskade och hatade för sin speciella arkitektur utformad av arkitekten Sven Danielsson. Blåklassningen, vilken innebär att byggnaderna värderas som byggnadsminnen, har inneburit stora utmaningar i arbetet med att utforma nya attraktiva bostäder.

Utöver ombyggnationen av kontoren till hyresrätter och bostadsrätter består projektet av ny infrastruktur, sopsuganläggning och terminal samt ombyggnad till förskola och skola upp till åk 6.
Totalt uppgår hela projektet till närmare 940 mkr. I uppdraget har ingått samordning av de byggherrar som köpt byggrätter, ekonomisk uppföljning av alla projekt, kontakter med myndigheter, förhandling av hyror, uthyrning av hyresrätter och förvaltning av hyresrätter under inflyttningstiderna.

P&E Fastigheter har haft uppdraget att utveckla och leda projektet Vällingby Parkstad i Råcksta åt Sveafastigheter.

Organisationen har bestått av projektutvecklare, projektchef och en projektledare samt tre externa projekt-/byggledare och en extern controller.

Projektet var till stora delar klart under 2015.