Vapenrocken 4, Jönköping

Vapenrocken 4 är en fastighet på A6-området, ett externt handelsområde i Jönköping. Här skall Regio med P&E Fastigheter som lokal samarbetspartner utveckla attraktiva kontorsytor i tre moderna huskroppar som har stark koppling till omliggande natur och vida vyer över Jönköping stad och Vättern. Totalt kommer fastigheten exploateras med 19 700 kvm BTA varav 15 000 kvm utgör kontor och resterande yta garage under mark. Projektet kommer att certifieras inom miljöbyggnad och startar under första halvan av 2021. Under 2023 beräknas inflyttning av de första hyresgästerna.

Regio