Vapenrocken

Vapenrocken 4 är en fastighet på A6-området, ett externt handelsområde i Jönköping. Här ska Regio med P&E Fastigheter som lokal samarbetspartner utveckla attraktiva kontorsytor i tre moderna huskroppar med stark koppling till omliggande natur och vida vyer över Jönköping stad och Vättern. Totalt kommer fastigheten att exploateras med 19 700 m² BTA varav 15 000 m² utgör kontor och resterande yta garage under mark. Projektet kommer att certifieras inom miljöbyggnad och startar under hösten 2021. Under 2024 beräknas den första hyresgästen, Region Jönköping, flytta in. Regionen har tecknat ett tioårigt avtal för ett kontor om 3 200 m².

I augusti 2022 togs det första spadtaget och därmed startar bygget av två av tre huskroppar samt garage. Totalentreprenör är YLAB. Projektet beräknas pågå i minst tre år och byggnationen ska genomföras med långsiktig hållbarhet i fokus. När projektet står klart är bedömningen att det kommer arbeta mellan 1 000 – 1 500 personer på fastigheten.

Regio