Vapenrocken

Vapenrocken 4 är en fastighet på A6-området, ett externt handelsområde i Jönköping. Här ska Regio med P&E Fastigheter som lokal samarbetspartner utveckla attraktiva kontorsytor i tre moderna huskroppar med stark koppling till omliggande natur och vida vyer över Jönköping stad och Vättern. Totalt kommer fastigheten att exploateras med 19 700 m² BTA varav 15 000 m² utgör kontor och resterande yta garage under mark. Projektet kommer att certifieras inom miljöbyggnad och startar under hösten 2021. Under 2024 beräknas den första hyresgästen, Region Jönköping, flytta in. Regionen har tecknat ett tioårigt avtal för ett kontor om 3 200 m².

Regio