Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg i Växjö. Här har P&E Fastigheter haft ansvaret för projektledning för byggnationen av en ny förskola för 100 elever samt 26 lägenheter på uppdrag av Pure Housing. Torparängen är ett träbyggnadsprojekt med fokus på hållbarhet och en miljöcertifiering är påbörjad. Hela området består färdigbyggt av ca 300 bostäder med varierande villor, bostadsrätter och hyresrätter.

Pure Housing