Pål Jungs Hage

I detta externa handelsområde har flera projekt genomförts. Här har restauranger för Jureskog, Chop Chop, KFC och en Dollar Store-butik byggts. Projektet har också innefattat en ombyggnation av 12 – 14 andra butiker i köpcentrumet. Jureskogs restaurang var bland de sista som byggts och stod klar i oktober 2021.

Pål Ljungs Hage