Pål Jungs Hage

I detta externa handelsområde sker flera projekt. Bygglov är här inlämnat för att bygga Jureskog, Chop Chop, KFC och en Dollar Store-butik. Projektet har också innefattat en ombyggnation av 12 – 14 andra butiker i köpcentrumet. Jureskogs restaurang är bland de sista som byggs och ska stå klar i oktober 2021.

Pål Ljungs Hage