GDPR

Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan/bostadsansökan

Uppgifterna som lämnas i intresseanmälan sparas så länge du väljer att hålla din anmälan aktiv.
Dina uppgifter används för att vi ska kunna göra en bedömning på om du kan godtas som hyresgäst, vilket innebär att vi kan komma att ta en kreditupplysning.

Behandling av personuppgifter vid tecknat hyresavtal

De personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna eller annat som hör till den löpande förvaltningen. Andra personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan också komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i, samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, t.ex. organisation av hyresgäster.