Anicura

P&E Fastigheter har i samarbete med Anicura byggt norra Europas modernaste djursjukhus för Anicura Jönköping i spännande modern arkitektur. Djursjukhuset stod klart och togs i bruk hösten 2020. Anicuras klinik ligger i Hedenstorp, ett industriområde i västra Jönköping. Anicurafastigheten omges av skog och stora grönytor, vilket ger en bra koppling till verksamheten. Byggnaden är 4 000 m² och utgörs av två moderna laduhuskroppar med sammanbindande korridorer, omgivna av parkeringar och hundgårdar anpassade för Anicuras verksamhet.

Anicura Jönköping