Livmedelsbutik, Örebro

Ett detaljplanearbete för att möjliggöra livsmedelshandel pågår i Boglundsängen, ett externt handelsområde i Örebro. Intentionen för projektet är att kunna bygga 5 000 kvm livsmedelshandel. Arbetet drivs av P&E i samarbete med Regio.