Nya Norden

För Norden Machinery har P&E Fastigheter byggt en ny modern fastighet i området Snurrom i Kalmar. Byggtiden har varit ca två år. Inflyttning skedde i januari 2021 och då har hyresgästen 14 000 m² industriyta och 6 000 m² kontor.