Vår historia

Per-Olof Persson startade 1991 P&E, mitt i den stora fastighetskrisen. Detta efter 20 år i NCC med bakgrund inom bygg & fastigheter. Vid starten hade P&E förmånen att erhålla förvaltningsuppdrag åt banken och långivare till fastigheter som var på obestånd, vilket i sin tur gjorde att verksamheten fick en bra start. Då bestod P&E av fyra personer och dess inriktning var att förvalta och driva handelsområden som Giraffen, A6, Marieberg och flertalet handelshus i centrala delar av större städer.

P&E har haft förvaltningsuppdrag åt Stadshypotek, Gota Banken, SHB, Swedbank, SPP, Aberdeen m.fl. Redan från starten har målet varit att tillsammans med investerare vara en delinvesterare. Detta har inneburit att P&E tillsammans med investerarna haft samma målbild och ekonomiskt intresse.

2019 investerade Investment AB Spiltan 185 miljoner kronor i P&E-koncernen genom ett aktieförvärv om 20 % i P&E Persson AB. Läs mer om Spiltan här.
2020 tog Karl-Johan Grem över rollen som koncern-VD.