Willys

Vid Östa Åsen i Åmål byggs en ny matbutik för Willys i samarbete med Alma Property Partners och CT development som skall stå klar under våren 2021. Butikens yta är omkring 3 300 m² BTA

CT development

Alma Property Partners