Willys, Åmål

Vid Östa Åsen i Åmål byggs en ny matbutik för Willys i samarbete med Alma Property Partners och CT Developement som skall stå klar under våren 2021. Butikens yta är omkring 3 300 BTA

ctdevelopment.se

almaproperty.se