Willys

Vid Östa Åsen i Åmål har en ny matbutik för Willys byggts i samarbete med Alma Property Partners och CT development som stod klar under våren 2021. Butikens yta är omkring 3 300 m² BTA.

CT development

Alma Property Partners