Kolboda

2020 vann Werkstaden, som är ett majoritetsägt dotterbolag till P&E Fastigheter, en markanvisning på Kolboda i Järfälla. Werkstaden har länge arbetat med att ta fram ett koncept där de moderna industriområdena ska upplevas mer som en trevlig stadsdel inspirerad av den röda ladan med grönytor och hållbarhetstänk, på samma sätt som ett modernt bostadsområde. Markanvisningen omfattar ca 75 000 m² mark och kommer att möjliggöra ca 40 000 m² mark för lätt industri, undervisning, handel och fritid.