Norra Kajen

P&E Fastigheter och BJC har tillsammans skapat ett JV i syfte att utveckla inre hamnen i Oskarshamn, ett område som främst varit känt som Bohmansområdet, då platsen fram till 2008 dominerades av Bohmans Fanérfabrik.

Med havet som granne och med närhet till stadskärnan påbörjade staden tillsammans med BJC utvecklingen av en naturlig förlängning av centrum. På Norra Kajen ville man skapa en ny, levande stadsdel och 2017 fick området en ny detaljplan som möjliggör drygt 100 nya lägenheter i olika upplåtelseformer och storlekar. Planen inrymmer även rum för kontor, trygghetsboende, skola och andra samhällsfunktioner.

I dagsläget består området av sju fastigheter med blandad verksamhet. Två av fastigheterna är utvecklade med kontor åt bl.a. ÅF, Bygghemma och Deloitte samt familjecentral och Malkars gym. En av fastigheterna består av gamla tomställda lagerbyggnader och ytterligare två är förberedda för att utveckla bostäder och trygghetsboende. Den sista större fastigheten inrymmer lager åt Logistics and service in Oskarshamn AB.

Stadsutvecklingsprojektet Norra Kajen sker i flera etapper och förväntas pågå under ca 10 år. Närmast, med en förhoppning om start redan 2021, ligger ett trygghetsboende på 1 200 m² samt en brf på ca 27 lägenheter.

Färdigutvecklat innebär området drygt 1 000 mkr i projektvolym.