Bergagården

Sedan 2010 har P&E Fastigheter arbetat med utvecklingen av Bergagården. Hittills finns 285 lägenheter varav 40 bostadsrätter fördelat på sju hus. Projektet byggs i samarbete med Rikshem, som också kommer att äga de färdiga byggnaderna.

Skanska har hittills byggt två etapper och Åkesson Bygg bygger nu den tredje, ett 13 våningar högt hus innehållande 95 lägenheter. Byggnationen påbörjades hösten 2015 och projekt beräknas vara fullt färdigt 2022.

P&E Fastigheter har valt att arbeta med utemiljöer och social hållbarhet vid Bergagården och har därför i två omgångar samarbetat med barn och pedagoger på den närbelägna förskolan Trollet. Barnen har bidragit med tankar, skisser och idéer och i sin tur fått följa bygget på nära håll och fått möjlighet att omvandla sina tankar till verklighet med hjälp av ett flertal företags bidrag. Ett kärleksmonument byggdes på uppdrag av förskolans barn 2017 och en ny grupp barn arbetar nu med den biologiska mångfalden i området.