Allkärrsplan, Nynäshamn

Alkärrsplans Intressenter har förvärvat fastigheten Nornan 32 av Nynäshamns kommun och tillträde var i januari 2023. Alkärrsplans Intressenter är en samarbetskoncern mellan P&E Fastigheter, Stadsutvecklarna och de lokala fastighetsägarna Irenmark och Forsman, där P&E Fastigheter är majoritetsägare.

Fastigheten omfattar en i princip fullt uthyrd sjukhusbyggnad på 12 000 m² med verksamheter inom vård, utbildning och kommunal verksamhet. I fastigheten finns bland annat campus för högskola och Komvux, familjecentral, särskola och vårdcentral. På fastigheten ligger även Allkärrsplan, en parkering och samlingsplats mitt i centrala Nynäshamn, med möjlighet att exploatera bostäder med inslag av handel i ett mycket intressant läge.

Planen är att fortsätta utveckla sjukhusbyggnaden genom aktiv förvaltning, det finns bland annat en stor möjlighet till energieffektivisering.

Under hösten 2022 startade planarbetet med att skapa byggrätter för 150 – 200 bostäder på Allkärrsplan, med inslag av handel i bottenplan.

I samarbetet kommer P&E Fastigheter att sköta projektutveckling, ekonomisk och teknisk förvaltning.