PostNord

PostNord växer kraftigt inom paket, pall och styckegods och behöver öka kapaciteten i hela landet. En ny anläggning har därför etablerats i Flygstaden, Kalmar. P&E Fastigheter har drivit projektet och är numera hyresvärd åt PostNord. Byggnaden är en distributionshubb och är totalt ca 3 000 m² stor fördelat på logistik, lager och personalytor. I den nya anläggningen beräknar man att ca 120 personer kommer att ha sin nya arbetsplats.

Lokalen är anpassad för att möta nya behov och vanor hos kunder och mottagare och den ökande näthandeln. Paketen blir fler och fler medan breven blir färre.

Av logistiska skäl är det strategiskt att bygga i Smedby, då många av PostNords lastbilar kommer från Växjö och Karlskrona. Det är nära city och E22:an så man enkelt och snabbt når de yttre närområdena. Byggnaden är energieffektiv och försedd med både solceller och bergvärme.