Baronen, Gästhamnen, Kalmar

P&E Fastigheter arbetar med detaljplan för flera delar av Kalmars attraktiva och centralt belägna gästhamn. I den östra etappen planeras hotell och kontor på ca 4000 kvm. Förhoppningen är att börja bygga i detta fantastiska läge 2022. I den västra etappen arbetar man för att kunna bygga bostadsrätter i olika storlekar med sammanlagd yta om 7500 kvm. Dessa kommer att vara belägna ut mot Gästhamnen i anslutning till Baronen.

Även ett gemensamt arbete med andra fastighetsägare runt om gästhamnen bedrivs för att kunna bygga en bro som knyter samman universitetskajen med ett gångstråk in mot centrum.