Baronen, Gästhamnen

P&E Fastigheter arbetar med detaljplan för flera delar av Kalmars attraktiva och centralt belägna gästhamn. I den östra etappen planeras hotell och kontor på ca 4 000 m². Förhoppningen är att börja bygga i detta fantastiska läge 2022. I den västra etappen arbetar man för att kunna bygga bostadsrätter i olika storlekar med sammanlagd yta om 7 500 m². Dessa kommer att vara belägna ut mot Gästhamnen i anslutning till Baronen.

Även ett gemensamt arbete med andra fastighetsägare runt om gästhamnen bedrivs för att kunna bygga en bro som knyter samman universitetskajen med ett gångstråk in mot centrum.

Baronen