Handelstriangeln

Området ligger ca 1 km norr om Borgholms centrum i ett attraktivt läge utmed väg 136. Projektet innehåller exploateringsområde med färdigställande detaljplan för handel. Hela planområdet omfattar ca 70 000 m².

2017 uppfördes områdets första verksamhet, en Sibyllarestaurang, och därefter Beijers byggmaterial 2018. Dollarstore stod sedan klart 2020 och näst i tur blev en nyetablering för Byggmax som flyttade in i en helt ny byggnad på 2 600 m² och öppnade i juni 2021. Fortsatt planeras även för en tankstation.