Handelstriangeln, Borgholm

Området ligger ca 1 km från Borgholms centrum i ett attraktivt läge utmed väg 136. Projektet innehåller exploateringsområde med färdigställande detaljplan för handel. Hela planområdet omfattar ca 70 000 kvm.

2017 uppfördes områdets första verksamhet, en Sibyllarestaurang och därefter Beijers byggmaterial 2018. Dollarstore stod sedan klart 2020. Näst i tur är en nyetablering för Byggmax som skall flytta in i en helt ny byggnad på 2600 kvm samt en tankstation.