Tallboda industripark

På Tallboda Industripark i Linköping har P&E Fastigheter i samarbete med Mannersons Fastigheter AB byggt ett ”industrihotell” bestående av två byggnader. Mannerssons Fastigheter AB hyr ut 12 enheter och Werkstaden AB har byggt 16 st lokaler för försäljning som bostadsrätter i lokalform. Lokalerna stod färdiga för inflytt i december 2019.

Werkstaden