För investerare

Historiskt har P&E Fastigheter uppvisat en hög, stabil och trygg avkastning. Med tiden har starka samarbeten med aktörer som Sveafastigheter, senare Brunswick Real Estate, Regio och Alma Property Partners återspeglats i ett utökat nätverk med både nationella och internationella aktörer.

Investeringsfilosofin bygger på långsiktiga investeringar i fastigheter i större, viktiga och växande orter i södra och mellersta Sverige. P&E Fastigheter har under åren byggt upp en diversifierad portfölj av både majoritets- och minoritetsägda fastigheter med primärt fokus på bostäder, kommersiella och kommunala fastigheter, såsom skolor och förskolor. Men även industri, logistik, bostäder i form av äldreboende, +55-boende, vårdboende och serviceboende samt hotell.

P&E Fastigheter har genom sina samarbeten skapat förtroende hos större pensionsstiftelser, bland annat Postens pensionsstiftelse och IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Några av våra samarbetspartners

 • Alma Property Partners
 • Brunswick Real Estate (Sveafastigheter)
 • Regio
 • Pareto
 • Spiltan
 • Vacse
 • Catella
 • IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
 • PEAB
 • Nobelstiftelsen
 • Rikshem
 • Postens pensionsstiftelse
 • Länsförsäkringar Kalmar län
 • Smålandsvist
 • NIAM