Hansa City

I det externa handelsområdet Hansa City pågår löpande förbättringar, anpassningar om ombyggnationer för att passa områdets hyresgäster. En helt ny Willysbutik byggdes klart 2019 och då byggdes samtidigt Plantagen och Jysks butiker om.

Dollarstore har valt Hansa City för en nyetablering i Kalmar. Beräknad öppning sker i slutet av 2022 med en big-box-lösning på 2 600 m² i anslutning till Modehuset, men med egen entré.

I samband med Dollarstores etablering kommer även Modehuset, som nu byter namn till THE BOX, att utvecklas konceptuellt och få ett nytt uttryck, vilket kommer att göra byggnaden och området än mer attraktivt.

P&E Fastigheter förvaltar området.

Hansa City