LSS boende

P&E Fastigheter bygger nya LSS-boenden i Nyköping och Flen med plats för sex boende i varje. I Södertälje har ett befintligt boende byggts om för samma ändamål. Dessa boenden byggs i samarbete med Evus Omsorg.

Nyköping stod klart sommaren 2020.

Flen väntas ha byggstart under 2021 och stå klart under 2022.

Evus Omsorg