Restauranger Hansa City, Kalmar

Med direkt närhet till Hansa City i Kalmar, utmed väg E22 byggs två populära snabbmatsrestauranger, Jureskogs och Chop Chop. Restaurangerna hamnar där i bästa läge i anslutning till Ölandsbron. P&E Fastigheter samarbetar i projektet med Alma Property Partners och CT Developement. Restaurangerna skall stå klara under sommaren 2021.

ctdevelopment.se

almaproperty.se