Restauranger Hansa City

Med direkt närhet till Hansa City i Kalmar, utmed väg E22, har två populära snabbmatsrestauranger, Jureskogs (271 m² LOA) och Chop Chop (380 m² LOA), byggts. Restaurangerna hamnar i bästa läge i anslutning till Ölandsbron. P&E Fastigheter samarbetar i projektet med Alma Property Partners och CT developement. Restaurangerna stod klara under sommaren 2021, då Jureskogs öppnade den 22 juni och ChopChop den 7 juli.

CT development

Alma Property Partners