Linnéstaden, Kalmar

I partnerskap med PEAB och Sveafastigheter utvecklar P&E Fastigheter Rifas gamla fabriksområde centralt i Kalmar till en helt ny stadsdel, Linnéstaden. Fabriken lades ner 2005 och tillverkade fram till dess elektronikkomponenter, såsom kondensatorer, och var en av Kalmars största arbetsgivare. Därefter har fastigheten stått öde tills marken började beredas 2018. Nu står två hus på tomten; BRF Botanikern och ett vårdboende. Tre nya hus ligger i startgroparna varav två med bostadsrätter i BRF Geologen och ett med hyresrätter.

På den angränsande grönytan öster om bostäderna har utegym och lekplats färdigställts för att förgylla stadsdelen.

I Linnéstaden planeras för totalt ca 700 lägenheter samt ytor för handel, kontor, vård och skola, totalt 70 – 80 000 kvm BTA yta. Första inflyttningen sker 2021 och projektet som helhet beräknas att fortgå i flera år framåt.

Linnéstaden Kalmar