Färjestadens högstadium

Åt hyresgästen Mörbylånga kommun har P&E Fastigheter haft ansvaret för projektledning för byggnation av en ny högstadieskola. Skolan ligger centralt i södra delen av Färjestaden och har plats för 360 elever. De 4 000 kvadratmeterna innehåller utöver undervisningslokaler även ett eget storkök och en matsal. Entreprenör har Dynacon varit, som efter ca 20 månaders byggtid färdigställde skolan i maj 2021. Skolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Mörbylånga kommun öppnade för elever till läsåret 2021/2022.