Brofästet

Precis vid avfarten från Ölandsbron har P&E Fastigheter byggt en ny butik för Jysk i samarbete med Alma Property Partners och CT development. Butiken, med en yta på 1 500 m² och en utegård om 260 m², stod klar i augusti med öppning 9 september 2021. På fastigheten har också en solpanelsanläggning på 77 kWp uppförts. Glebes har varit entreprenör.

CT development

Alma Property Partners