Brofästet, Färjestaden

Precis vid avfarten från Ölandsbron byggs en ny butik för Jysk i samarbete med Alma Property Partners och CT Developement som skall stå klar under hösten 2021.

ctdevelopment.se

almaproperty.se