Serviceanmälan

Jönköping

Gör din serviceanmälan för bostäder och lokaler i Jönköping här.

Vid akuta fel under kontorstid ring P&E Fastigheters växel 036-440 89 00.
Vid akuta fel utanför kontorstid ring Ocabs jourtelefon 036-184490.
Gäller både för bostäder och lokaler.

Kalmar

Skicka din serviceanmälan för lokaler i Kalmar till felanmalan@poefastigheter.se.
Uppge namn, adress och telefonnummer samt en beskrivning av ärendet.

Vid akuta fel ring 070-148 64 12.

Övriga orter

För felanmälningar på övriga orter gäller separata rutiner.