Bostadsprojekt Haninge

I Haninge pågår ett detaljplanarbete i samarbete med Regio. Här skall 170 nya bostäder utvecklas. Utöver det även förskola och annan service. Detaljplanen förväntas vara klar under 2021.

Regio