Dalbo centrum

Dalbo centrum står inför stora förändringar under kommande år och när allt står klart kommer området att erbjuda över 400 nya bostäder för flera målgrupper i olika bostadsformer. Handelsytorna ska utvecklas för att uppfylla dagens behov och förändringar. Allmänna ytor för boende och de som vistas i området skapas med en målsättning att möjliggöra umgänge i en trygg, kreativ och säker miljö.

I första etappen, vilken uppförs på delar av den befintliga parkeringsytan mot Mörners väg, kommer det bli livsmedelsbutik, handel och service i bottenvåningen samt 155 hyresrätter på våning två till sju. Bostäderna är tänkta att erbjuda något nytt i området. Samtliga lägenheter kommer att ha tillgång till den upphöjda och skyddade innergården.

Dalbo centrums nya byggnader kommer att bli sammanlagt ca 12 000 m² samt ett parkeringsgarage under mark. Projekteringen av första etappen startar i början av 2021 och den kommer att stå klar 2023. Hela projektet förväntas vara färdigt 2027. P&E Fastigheter jobbar här enligt miljöbyggnad silver.