Dalbo centrum, Växjö

Dalbo centrum står inför stora förändringar under kommande år och när allt står klart kommer området erbjuda över 400 nya bostäder för flera målgrupper i olika bostadsformer. Handelsytorna ska utvecklas för att uppfylla dagens behov och förändringar. Allmänna ytor för boende och de som vistas i området skapas med en målsättning att möjliggöra umgänge i en trygg, kreativ och säker miljö.

I första etappen, vilken uppförs på delar av den befintliga parkeringsytan mot Mörners väg, kommer det bli livsmedelsbutik, handel och service i bottenvåningen samt 155 hyresrätter på våning två till sju. Bostäderna är tänkta att erbjuda något nytt i området. Samtliga lägenheter kommer att ha tillgång till den upphöjda och skyddade innergården.

Dalbo centrums nya byggnader kommer att bli sammanlagt ca 12 000 kvm samt ett parkeringsgarage under mark. Projekteringen av första etappen startar i början av 2021 och den kommer att stå klar 2023. Hela projektet förväntas vara färdigt 2027. P&E Fastigheter jobbar här enligt miljöbyggnad silver.