Borgholms hamn

2019 förvärvade P&E Fastigheter Swedish Agros gamla industribyggnader i Borgholms yttre hamn för att driva plan och exploatera området med bostäder. Området utvecklas i JV tillsammans med Peab och kommer på sikt att inrymma ca 200 lägenheter med blandad upplåtelseform i Borgholms absolut bästa läge.

Planarbetet påbörjades 2019 och planen förväntas ställas ut till granskning under Q3 2022. Byggstart 2023/2024.