Palmen 6, Kalmar

P&E Fastigheter har tillsammans med Incita förvaltning AB tagit över gamla Nordenområdet centralt i Kalmar. I samband med förvärvet tar P&E Fastigheter över utvecklingen av Palmen 6. På sikt planerar man för utveckling med bostäder och kommersiella ytor, totalt ca 40 000 kvm. Fastigheten inrymmer idag hyresgäster som Norden Machinery, Arenco, KPK och Apptronic. Detaljplanen för bostäder på Palmen 6 togs upp på kommunens prioritetslista i oktober 2020 och kommande år 2021 ska P&E Fastigheter och Incita arbeta med att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra lägenheter, kontor, service och handel på ett av Kalmars bästa lägen.

För Norden Machinery har P&E Fastigheter byggt nya lokaler om 20 000 kvm strax norr om Kalmar centrum i Snurrom.