Hållbarhet

Ansvar som samhällsbyggare

P&E Fastigheter är en samhällsbyggare och i det anser vi ligger ett stort ansvar för att driva samhällets utveckling i en hållbar riktning. Vi har en möjlighet att skapa miljöer och samhällen där människor trivs och mår bra. Som byggs, drivs och förvaltas på sätt som ger ett så litet klimatavtryck som möjligt. Genom en helhetssyn på resurserna arbetar vi för vinster miljömässigt och socialt.

En hållbar affär

För P&E är den hållbara affären en viktig förutsättning för framgång. Vi menar att ett hållbart förhållningssätt leder till:

  • en kvalitetssäkrad förvaltning av fastigheterna,
  • ökad respekt hos intressenter,
  • engagerade medarbetare,
  • attraktivitet som arbetsgivare och
  • minimering av framtida risker.

För att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet behöver genomtänkta val utföras redan i tidiga skeden i projekten. Kort- och långsiktiga vinster kan då ställas mot varandra för bästa utfall.

Medarbetare och samverkan

Det är genom medarbetarna som vi skapar en hållbar kultur. P&E Fastigheter eftersträvar en säker och hälsosam arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat och utvecklande arbetsuppgifter. Våra medarbetare arbetar efter vår affärsetiska policy.

Förtroende och ömsesidigt värdeskapande i relationen med våra intressenter är något vi värderar högt. Ett hållbart samhälle där alla människor har förutsättningar att leva goda liv kan ingen åstadkomma på egen hand. Därför strävar vi efter samverkan och partnerskap med andra aktörer, sektorer, medborgare och näringsliv.