Högalund, Värnamo

Vid den klassiska knutpunkten och rastplatsen Högalund i Värnamo har P&E Fastigheter tillsammans med Alma och CT Developement byggt 3 080 kvm butik åt Dollarstore och 200 kvm restaurang åt Jureskogs som stod klart 2020. Under 2021 byggs restaurang och drive-thru åt Chop Chop och Sen Street Kitchen. För Sen Street Kitchen är det kedjans första drive-thru.

ctdevelopment.se

almaproperty.se