Högalund

Vid den klassiska knutpunkten och rastplatsen Högalund i Värnamo har P&E Fastigheter tillsammans med Alma och CT development byggt 3 080 m² butik åt Dollarstore och 200 m² restaurang åt Jureskogs som stod klara 2020. Under 2021 byggs restaurang och drive-thru åt Chop Chop och Sen Street Kitchen. För Sen Street Kitchen är det kedjans första drive-thru.

CT development

Alma Property Partners