Uthyrningspolicy

 • Du ska ha fyllt 18 år (myndig) för att kunna ingå ett lägenhetsavtal.
 • Ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 • Kreditupplysning görs på samtliga nya hyresgäster. Ny hyresgäst får inte ha:
  • Fler än en betalningsanmärkning.
  • Aktuell skuld till hyresvärden/annan fastighetsägare.
  • Skuld hos Kronofogdemyndigheten max 10 000 kr.
 • Hyresgästen ska vid förfrågan kunna visa goda referenser.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Du ska ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och vara folkbokförd i lägenheten.
 • Under hela boendetiden ska du ha en gällande hemförsäkring.
 • Sökanden bör ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran. P&E Fastigheter kan göra avsteg från dessa inkomstkrav i vissa fall eller för vissa områden. För följande områden med investeringsstöd har P&E Fastigheter gjort avsteg från de generella uthyrningsreglerna; Puman 2, Kalmar, Perstorpsvägen 6-10 och Skrikan 1, Växjö, Mörners väg 64 A-B, 64, E-J.