Växjö Skatan 12

Fastigheten är belägen i Dalbo Centrum i Växjö. Både fastigheten och området är under utveckling, då det planeras för en helt ny stadsdel här med både bostäder, kommersiella lokaler och kontor. Läs mer om projektet här.

Besöksadress är Höstvägen 4.