Växjö Skatan 12

Fastigheten är belägen i Dalbo Centrum i Växjö. Både fastigheten och området är under utveckling, då det planeras för en helt ny stadsdel här med både bostäder, kommersiella lokaler och kontor.

Besöksadress är Höstvägen 4.