Vedbylund 11

Amiralen Köpcentrum erbjuder konkurrenskraftig och lättillgänglig fack- och volymhandel där kunder sätter rationell handel, priserbjudanden och service i fokus. Fastigheten ligger strategiskt belägen utmed infarten till Karlskrona i nära anslutning till E22. P&E Fastigheter är ansvariga för centrumledningen av fastigheten.

Besöksadress är Verkövägen 5-9.