Palmen 6

P&E Fastigheter har tillsammans med Incita förvaltning AB tagit över gamla Nordenområdet centralt i Kalmar. I samband med förvärvet tar P&E Fastigheter över utvecklingen av Palmen 6. På sikt planerar man för utveckling med bostäder och kommersiella ytor, totalt ca 40 000 m². Fastigheten inrymmer idag hyresgäster som Arenco, KPK och Apptronic. Detaljplanen för bostäder på Palmen 6 togs upp på kommunens prioritetslista i oktober 2020 och kommande år 2021 ska P&E Fastigheter och Incita arbeta med att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra lägenheter, kontor, service och handel på ett av Kalmars bästa lägen.

För Norden Machinery har P&E Fastigheter byggt nya lokaler om ca 20 000 m² strax norr om Kalmar centrum i Snurrom. Läs mer om projektet här.