Odonet 1

För Norden Machinery har P&E Fastigheter byggt en ny modern fastighet i området Snurrom, Kalmar. Byggtiden har varit ca två år. Inflyttning skedde i januari 2021 och hyresgästen har då 14 000 m² industriyta och 6 000 m² kontor.