Svarvaren 1

Hösten 2020 förvärvade P&E Samhällsfastigheter AB fastigheten Svarvaren 1 i Malå, 16 mil nordväst om Skellefteå. Fastigheten inrymmer borrkärnearkivet och hyresgäst är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Här förvarar de sin samling av borrkärnor från mer än 18 000 borrhål från hela Sverige, vilket motsvarar mer än fyra miljoner meter borrkärnor.

Den totala arean uppgår till 10 400 m², merparten lageryta.