Blåbäret 10

Fastigheten Blåbäret 10 ligger strategiskt placerad utmed en av Oskarshamns huvudleder, Åsavägen. Fastigheten inrymmer bland annat måleributik och kontor. Total yta på sammanlagt ca 5 100 m². Förvaltningsuppdraget omfattar uthyrning, ekonomisk förvaltning samt tillsyn och skötsel.

Besöksadress är Sörviksvägen 15A.