Eldaren 1

Fastigheten är attraktivt belägen vid gästhamnen i Kalmar. Hyresgäster är Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Dennis Brunby´s HiFi och Praktikertjänst. Fastigheten och området är under utveckling, då Linnéuniversitet har flyttat merparten av sin kalmarbaserade verksamhet hit. Om- och tillbyggnadsarbete har pågått under de senaste åren och Linnéuniversitetets västra del stod klar under första halvåret 2019.

Besöksadress är Ölandskajen 11, Barlastgatan 4