Elefanten 1

Industriparken är belägen på gamla industriområdet med endast ca 1,5 km till Kalmars centrum. I området bedrivs industri, handel, kontorsverksamhet samt friskvård. På fastigheten finns 14 byggnader, senaste om- och tillbyggnad skedde 2013-2014. Total uthyrbar yta ca 32 500 m². Bland hyresgästerna märks bl.a. Läckeby Products, Folkpool, Norba, Kakelcentralen och Malkars Träningscenter. Under 2015 har vi arbetat tillsammans med kommunen för att göra en ny detaljplan för området och vi är nu inne i slutskedet av den processen. I detta uppdrag har vi både teknisk och ekonomisk förvaltning samt bolagsekonomi.

Besöksadress är Torsåsgatan 1-5.