Borgholm Södvik 27:12

Skolfastighet på norra Öland. Förskola bedrivs i fastigheten idag.