Slutbesiktning Färjestadens skola, Öland

Igår genomfördes slutbesiktning av den nybyggda skolan i Färjestaden, som blev godkänd.

Björnhovda Fastighetsbolag lämnar över till Mörbylånga kommun, som kommer att ta skolan i drift till läsåret efter sommaren. P&E Fastigheter har haft hand om projektledning samt arbete med hyreskontrakt och kommer att ha den tekniska förvaltningen framöver. Ett väldigt lyckat projekt där vårt samarbete med entreprenören Dynacon och hyresgästen Mörbylånga kommun har fungerat på ett föredömligt sätt. Mycket beroende på ett bra engagemang från alla inblandade i bolaget.

Läs mer om projektet här.