Projekt Vapenrocken i Jönköping startar

Nu startar projekt “Vapenrocken” i Jönköping. Fastighets AB Regio (”Regio”) utvecklar här i samarbete med P&E Fastigheter närmare 19 000 m² inom det populära A6-området. Tre byggnader med lokaler som tar avstamp i hållbarhet och moderna arbetssätt samt ett garage ska uppföras. Region Jönköping har tecknat ett tioårigt avtal för 3 200 m² kontor och är därmed första hyresgäst. Första etappen beräknas vara klar för inflytt under våren 2024.

Läs mer i pressmeddelande här.

Läs mer om projektet här.