Regio utvecklar ny butik åt EKO i Nyköping

Regio har tecknat avtal med EKO om byggnation och uthyrning av en 8 000 m² stor butik inom handelsområdet Pål Jungs Hage i Nyköping, med planerad öppning under hösten 2023. Nyetableringen sker i samarbete med P&E Fastigheter.

Läs mer i Fastighetsvärlden här.