P&E Fastigheter planerar nya bostäder i Nordens gamla lokaler

Tillsammans med Incita förvaltning AB har P&E Fastigheter, via bolaget Nordfjord, förvärvat området kring gamla Norden och planerar att utveckla fastigheten till attraktiva lägenheter och kommersiella ytor.

I samband med förvärvet tar P&E Fastigheter över utvecklingen av Palmen 6. På sikt planerar man för utveckling med bostäder och kommersiella ytor, totalt ca 40 000 kvm. Fastigheten inrymmer idag hyresgäster som Norden Machinery, Arenco, KPK och Apptronic.

Detaljplanen för bostäder på Palmen 6 togs upp på kommunens prioritetslista i oktober och kommande år skall P&E Fastigheter och Incita arbeta med att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra lägenheter på ett av Kalmars bästa lägen.

För mer information, vänligen kontakta:
Karl-Johan Grem, P&E Fastigheter
karl-johan.grem@poefastigheter.se
+ 46 767 87 12 00

Om P&E Fastigheter
• Verksamhet: Fastighetsutveckling, förvaltning och projektledning.
• Huvudkontor: i Kalmar, finns även i Stockholm och Jönköping
• Grundades: 1991 av P-O Persson
• Antal anställda: ca 60
• Förvaltar: ca 1 000 000 kvadratmeter runt om i Sverige