P&E Fastigheter bygger ny anläggning åt PostNord i Kalmar

PostNord växer kraftigt inom paket, pall och styckegods och behöver öka kapaciteten i hela landet. En ny anläggning etableras därför i Flygstaden, Kalmar. P&E Fastigheter driver projektet och blir därefter hyresvärd åt PostNord.

PostNord investerar nu i Kalmar. Anläggningen i Smedby förväntas stå klar i slutet av september 2021 och ersätter de gamla lokalerna på Ölandsleden. Byggnaden kallas på internspråk för en ”distributionshubb” och kommer totalt att vara ca 3000 kvadratmeter stor. I den nya anläggningen beräknar man att ca 120 personer kommer att ha sin nya arbetsplats.

”PostNord ser hela tiden över vilka lokaler vi har, för att möta nya behov och vanor hos kunder och mottagare. Paketen blir fler och fler medan breven blir färre, och vi behöver löpande uppdatera både vårt arbete och våra lokaler för att hitta synergieffekter och kunna dela ut både paket och brev på ett effektivt sätt, säger Robert Andersson, distributionsområdeschef för PostNord i Kalmar.

Robert Andersson fortsätter; ”Att bygga i Smedby är strategiskt av logistiska skäl då många av våra lastbilar kommer från Växjö och Karlskrona. Det är samtidigt nära city och med E22:an når vi enkelt och snabbt de yttre närområdena.

Människor handlar och kommunicerar på helt nya sätt idag, och förändringen kommer att fortsätta. Vi ska finnas där för kunderna, nu och i framtiden, och den nya hubben blir en viktig pusselbit i Kalmar. För kalmarborna blir det även en plats med goda förutsättningar för att hämta och lämna försändelser.”

”Vi är stolta över att arbeta med en stor aktör som PostNord och tillsammans med dem ta fram en modern anläggning som möter framtidens krav på transporter, flexibilitet och effektivitet” säger Johan Nielsen, ombud för P&E Fastigheter.

Fakta om projektet:
• Hubben byggs på en del av fastigheten Dokumentet 5 i Flygstaden, Smedby.
• Byggnaden är totalt 3600 kvm fördelat på logistik och lager samt kund och personalytor.
• Utöver byggnaden hyr Postnord 18 000 kvm hårdgjord yta för tung trafik.
• Hyresavtalet är på 10 år
• Byggnaden kommer att vara energieffektiv och försedd med både solceller och bergvärme.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Nielsen, P&E Fastigheter
Mail johan.nielsen@poefastigheter.se
Tel. 0709-85 58 58

Om PostNord
PostNord-koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Företaget säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. PostNord AB bildades genom ett samgående mellan PostDanmark A/S och Posten AB 2009. Moderbolaget PostNord AB är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Bolaget ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Rösterna fördelas dock 50/50 mellan ägarna.

Om P&E Fastigheter
• Verksamhet: Fastighetsinvestering fastighetsutveckling, förvaltning och projektledning.
• Huvudkontor: i Kalmar, finns även i Stockholm och Jönköping
• Grundades: 1991 av P-O Persson
• Antal anställda: ca 60
• Förvaltar: ca 1 000 000 kvadratmeter runt om i Sverige