De tar hållbart byggande till en ny nivå

Under byggnationen av Linnéuniversitetet i Kalmar bestämde sig entreprenörer och byggherre för att ta ett nytt grepp för en mer hållbar byggprocess. En nivå i miljötänket ovan LEED-certifieringens toppoäng.

Redan i september 2017 driftsatte man Linnéuniversitetets solcellsanläggning. Dess egentliga syfte är att förse universitetets drift med el/ström från och med inflyttningen hösten 2018. Men tack vare ett starkt miljöfokus hos entreprenörerna Skanska och Elia samt byggherren P&E, fick solcellsanläggningen ytterligare ett användningsområde.

”Vi har nu använt anläggningen till att förse hela bygget med el sedan i höstas. Det är en enorm energivinst” berättar Niclas Höckerfelt, Elia. ”Att driftsätta denna typ av hållbar elförsörjning tidigt i processen borde bli en självklarhet inom byggbranschen när möjlighet finns” fortsätter han. ”Men det är inte speciellt vanligt än. Vi är bland de första i landet”.

Johan Nielsen, VD på P&E Fastighetspartner fortsätter: ”Hela projektet är byggt utifrån LEED som är världens mest utbredda miljöcertifieringssystem, med höga poäng. Men denna satsning på universitetets byggprocess går till och med utöver LEEDs poängsystem. Jag vill verkligen poängtera entreprenörernas fina engagemang för en miljömässig byggprocess, det är föredömligt på alla sätt.”

Det går åt mängder av el under byggprocessen till ett så stort projekt. Det är belysning, larmsystem och byggbodar med kontor som skall försörjas, samt borrmaskiner sågar och andra elverktyg.

Den toppmoderna anläggningen är belägen på taket till hus 02 på Västra delen av universitetet och producerar vid full drift ca 100 A ström. Det går att jämföra med förbrukningen i ca 20 lägenheter. Dess kapacitet är på totalt 79 kWp*. All eventuell överskottsproduktion säljs ut på elnätet och kommer då andra tillgodo.

*Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). Detta indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel vid sol mitt på dagen.

För mer information:
Johan Nielsen, VD, P&E Fastighetspartner
Mail johan.nielsen@poefastighetspartner.se
Tel. 0709-855858

Niclas Höckerfelt, VD, Elia
Mail niclas.hockerfelt@elia.se
Tel. 0709-405193

Kort om universitetskajen
Linnéuniversitetet finns sedan början av 1990-talet i Ölandshamnen. Om-, till- och nybyggnationen av västra delen planeras ske i tre etapper. Första etappen är en tillbyggnad bakom dagens Sjöfartshögskola, vilken även byggs på med en våning. Totalt blir denna nya yta 23 000 kvm.