Vunnen tävling om utveckling av Ölandskajen

Nu är tävlingen för de nya permanenta restaurangpaviljongerna på Ölandskajen i Kalmar avgjord. P&E fastigheter har tillsammans med arkitekten OKIDOKI gjort det förslag som ett enigt planutskott nu har tagit beslut om. Ölandskajen, som även framhålls som den ”folkliga kajen”, ska förstärkas och renoveras och kommunen har länge velat se en ny arkitektonisk lösning för café- och restaurangbyggnaderna vid det populära hamnstråket. P&E Fastigheter är redan fast förankrade på platsen med stora innehav i hamnen såsom bland annat universitetet. Den nya bebyggelsen får en mix av café, vinbar, restaurang och glasscafé och på så sätt kan det bli verksamhet året runt.

Bilden visar det förslag och målbild som lämnades in. Nu kommer vi jobba vidare på skisser och detaljer tillsammans med Kalmar kommun och Okidoki arkitekter. Kommunen ska igång med renovering av Ölandskajen hösten 2023 och målet är att där ska finnas färdigställda byggnader och full verksamhet sommaren 2025.